Laat jouw stem gelden.

Slimmer - Stemmen

Laat je stem horen

Met Slimmer-Stemmen heeft u de mogelijkheid om te stemmen zoals een Kamerlid. Met deze module kunt u zowel stemmen op bestaande als nieuwe stemmingen.

Neem het heft in eigen handen!

Neem het heft in eigen handen! Met Slimmer-Stemmen hebben wij de ambitie om de politiek en de burger dichter bij elkaar te brengen. Slimmer-Stemmen constateert een grote kloof tussen het kenbaar maken van de stem van de burger buiten verkiezingstijden. Daarom is naast Slimmer-Kiezen ook Slimmer-Stemmen ontworpen. Aan de hand van deze oplossing moet het voor burgers mogelijk worden om de politiek dichter te volgen. Stem net als Tweede Kamerleden op moties die behandeld worden in de Tweede Kamer. Vergelijk uw stem met die van andere burgers en bekijk in hoeverre uw stemgedrag overeenkomt met een politieke partij.

Naast het uitbrengen van stemmen hebben wij ook de ambitie om de resultaten actief te delen met leden van de Tweede Kamer en/of het kabinet. Wij geloven erin dat gegevensuitwisseling met betrekking tot politieke stemmingen en documenten een essentiële bijdrage kan leveren aan het transparanter maken van het huidige politieke systeem.

Vanuit Slimmer-Stemmen is er geen behoefte om gegevens van gebruikers te verzamelen. Enkel de gegevens die nodig zijn voor het verbeteren van of de uitvoering van de functionaliteit worden gevraagd. Uw gegevens worden op geen enkele manier met derden gedeeld. Wij hebben de ambitie om als betrouwbaar en transparant platform te handelen en hechten waarde aan de anonimiteit van de Nederlandse burger.

Met Slimmer – Stemmen krijgt u de mogelijkheid zelf te stemmen op relevante en actuele beslissingen die genomen worden in de Tweede kamer. 

Door te stemmen blijft u zelf ook op de hoogte van de laatste actualiteiten en kunt u uw stem kenbaar maken aan uw voorkeurspartij.

Draag bij aan de beeldvorming van de politiek in Nederland door uw stem uit te brengen op Slimmer-Stemmen. Door uw stem te laten horen, kunt u helpen om het politieke landschap in kaart te brengen en de meningen van burgers over belangrijke kwesties te verzamelen.

Op ieder moment op de hoogte over de partijen die het beste aansluiten bij uw besluitvorming. Laat uw partij weten hoe u denkt!

Vergelijk uw resultaten

Vergelijk uw stemresultaten met die van partijen en/of andere burgers

Toekomstplannen

Ons doel is om van Slimmer - Stemmen een platform te maken waarop burgers op een geciviliseerde en onderbouwde manier hun stem kunnen laten horen over belangrijke politieke kwesties.

2021

Slimmer - Kiezen opgezet

2022

Slimmer - Stemmen online

2023

Publieke moties en interactie.

2024

Samenwerkingen

2025

Voor iedere motie een klein raadgevend referendum.